sponsor_royal_beer@x3

Spot Festival

The Sound of Music - new approaches to controlling sounds in the music

Musikhuset - Kammermusiksalen

(DK) Mini-konference med forskere og undervisere fra Det Jyske Musikkonservatorium.

Det Jyske Musikkonservatorium sætter i en række mini-foredrag og koncerter fokus pa° forsknings- og udviklingsprojekter, der undersøger nye metoder til hvordan musikalske lyde kan frembringes og styres. Foredragsholderne er forskere og undervisere fra Det Jyske Musikkonservatorium.

Præsenteres af Det Jyske Musikkonservatorium

                                                                                                               

15:00-15.05 Velkomst v/ professor for forskning Peter Vuust


15:05-15:20 Lydefterligninger i ny dansk orkestermusik

v. docent Lasse Laursen

Det er indlysende at enhver musik moduleres af de instrumenter den produceres af – men hvordan? Det er emnet for dette oplæg, der med udgangspunkt i lydefterligninger, fx af kaffemaskine og regnvejr, vil eksemplificere nogle meget forskellige tilgange til lydefterligningens instrumentation. Eksemplerne er hentet fra nogle af de nyeste og mest omtalte danske orkesterværker.

 15:20 -15:35 Ikke altid blot kling og klang eller pling og plong

v. lektor Frederik Munk Larsen

Klassisk instrumentalundervisning er ofte baseret på erfaringer og teknik der er videreført gennem mange generationer. Men er dette altid hensigtsmæssigt? Munk Larsen beskriver arbejdet med at inddrage basal fysiognomisk viden i undervisningen og om et nyt studie der undersøger sammenhængen mellem muskulær spænding og klangkvalitet.

15:35-15:50 “Blow your Mind” – et bogprojekt om øvning på messinginstrumenter.

v. professor Kristian Steenstrup

Hjerneforskning og pædagogisk psykologi har bidraget med værdifuld ny viden til effektivisering af øvning på musikinstrumenter og gør op med myter indenfor indlæringstraditioner.  Hvad sker der i hjernen, når vi lærer at spille et musikinstrument? Begreber som bevidst kontra ikke-bevidst øvning, indlæringszoner, “random” kontra “blocked practice” diskuteres.

 

16:00- 16:20 POSTER SESSION
Konservatoriets lærere præsenterer deres forsknings- og udviklingsprojekter i plakatform.

 

16:20-16:40 Trio for selvspillende pibeorgel, bevægelsesstyret computerlyd og slagtøj

v. professor Wayne Siegel, og lektor Henrik Larsen

En forsmag på et værk, som uropføres 9. maj kl. 14 i Symfonisk Sal. Siegel har udviklet et computerprogram som komponerer og improviserer musik for stort orgel. Ved sine bevægelser styrer Siegel selv elektroniske lyde. Robot-styret pibeorgel, komponist-performer og slagtøjssolist påvirker hinanden og lader sig påvirke af hinanden i nuet. Siegel og Larsen vil fortælle om værket og spille et uddrag.

 

16:40-17:00 Lyden af nordisk-europæisk og amerikansk jazz – koncert og foredrag
v/ Torben Bjørnskov, lektor

Bjørnskov præsenterer et projekt med studerende, der har udmøntet sig i 8 nye kompositioner samt en koncertrække i Musikkens Hus i Aalborg. Ved konferencen gives smagsprøver og en diskussion om jazz som en ”sound” i modsætning til en ”genre”: Fx hvad er lyden af jazz før og nu? Kompositionernes tema er det nordiske islæt og brug af elektroniske virkemidler i et oprindeligt akustisk univers.

Lasse Laursen: Komponist og ansat som docent i musikteori på DJM. Han publicerede sidste år, i samarbejde med professor emeritus Karl Aage Rasmussen, Orkestrets Idiomatik. Den kan læses online på www.theidiomaticorchestra.net<http://www.theidiomaticorchestra.net/

Frederik Munk Larsen: Klassisk guitarist med en travl koncertkalender med solist- og kammermusik- optrædener i Europa, Asien, og Nord- og Sydamerika. Samarbejder med komponister i ind- og udland. Lektor på DJM og hovedlærer for en aktiv og internationalt anerkendt guitarklasse.

 

Kristian Steenstrup: Professor i trompet siden 2013. Er uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium og Northwestern University, Chicago. Har afholdt mesterkurser i de fleste europæiske lande samt Japan, Taiwan, Israel, Brasilien og Canada. Forfatter til bogen Teaching Brass. 

 

Wayne Siegel: Tidligere leder af Dansk Institut for Elektronisk Musik og i dag er professor i elektronisk musik ved Det Jyske Musikkonservatorium. Hans musik henter inspiration så forskellige steder som i avantgarde-rock (bl.a. Frank Zappa og Captain Beefheart) og amerikansk minimalisme (bl.a. Steve Reich) og folkemusik og folder sig ud gennem kompositioner for såvel symfoniorkester og kammerensembler som lyd-installationer og interaktiv computermusik.

 

Henrik Larsen: Har optrådt som solist og kammermusiker i Skandinavien, Europa, USA og Asien. Han leder slagtøjsuddannelsen på Det Jyske Musikkonservatorium, som han har opbygget på moderne principper, der inddrager interpretation, teori, øvestrategier og ”body and mind awareness”. I 2014 fik han pladsen som slagtøjsspiller i Arhus Sinfonietta, Danmarks ældste og mest prestigiøse ensemble for Ny Musik.

 

Torben Bjørnskov: Bassist og har medvirket i en lang række sammenhænge som sideman, men har også en række soloplader bag sig. Bjørnskov optrådte i 2014 på SPOT med orkestret Nordens Tone og udgav i samarbejde med Pojken Flensborg og Stan Sulzmann samme år Albummet Roots.